Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Puck

Wyszukiwanie zaawansowane

Mapa strony


Dowóz uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego.


Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika


Zarządzenie Nr 35/24 Wójta Gminy Puck z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Puck


Zarządzenie Nr 43/24 Wójta Gminy Puck z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego


Stypendia naukowe Gminy Puck


Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Puck - 2022 rok


Sprawozdania finansowe za 2021 rok


Informacje


Regulamin Wspólnej Działalności Socjalnej Placówek Oświatowych przy Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Puck


Awans zawodowy


Pracownicy


Placówki publiczne prowadzone przez Gminę Puck


Niepubliczne Placówki Oświatowe


Żłobek - opieka nad dziećmi do lat 3


Plan zamówień publicznych 2023 rok


Plan zamówień publicznych 2022 rok


Plan zamówień publicznych 2021 rok


Wniosek o przyznanie stypendium/zasiłku szkolnego


Konkursy - oferty pracy


RODO